Uudised ja teated

Ettepanekuid Järvamaa vapimärgi andmiseks oodatakse 10. veebruarini

17.01.2017

Järva maavalitsus ootab hiljemalt 10. veebruariks 2017 taotlusi autasustamiseks Järvamaa vapimärgiga. Järvamaa vapimärk antakse isikule Järva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Järvamaa vapimärgi a...  Loe edasi »

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Järva maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.