Uudised ja teated

Maavalitsus asub omavalitsuste asemel läbi viima Järva vallavolikogu valimisi

12.07.2017

Maavanem Alo Aasma saatis omavalitsustele kooskõlastamiseks Koeru, Koigi, Kareda, Imavere, Albu, Ambla ning Järva-Jaani valdade baasil moodustuva Järva valla valimiste korraldamist puudutavad eelnõud, sest kuna volikogud ise valimistoimingute ots...  Loe edasi »

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Järva maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.