Uudised ja teated

Hetki Järvamaa maakaitsepäevalt pildis ja videos

24.06.2017

Võidupüha tähistamine Järvamaal 23. juunil 2017. Pildid ja video Ants Leppoja Võidupüha hommik Paides. Lillede asetamine Vabadussõja mälestusmärkidele Võidupüha Peetris ja Müüsleris Maakaitsepäev Paides (1). Kaunite kodude omanike tunnustamine ...  Loe edasi »

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Järva maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.