Abielu lahutamine

4.01.16

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja  juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Kestvus

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Hind

Alates 1. jaanuaris 2016 riigilõiv 50,00 eurot.

Maksmine

Riigilõivu tasumine:

Saaja: Rahandusministeerium

Swedbank - EE932200221023778606

SEB Pank - EE891010220034796011

Danske Bank AS - EE403300333416110002

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - EE701700017001577198

 

viitenumber 2900082757

selgitus: abielulahutuse kande tegemine 

Õigusaktid

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Nimeseadus

Rahvastikuregistri seadus

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

Perekonnaseisutoimingute seadus, inglise keel

Perekonnaseisutoimingute seadus, vene keel

Nimeseadus, inglise keel

Nimeseadus, vene keel

Vastutajad

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Paide, Rüütli 25

Vastuvõtuajad: Esmaspäev – Neljapäev

8.00 – 17.00, lõuna 12.00 – 13.00

Reede  8.00 – 12.00

Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Vajaminevad dokumendid

Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;

Abielu sõlmimist tõendav dokument.

Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Tulemus

Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.

Viide

Abielu lahutamise ühine avaldus

Abielu lahutamise eraldi avaldus