Abielu sõlmimise tingimused Järva maavalitsuses

22.01.14

Maavalitsuse kui perekonnaseisuasutuse seadusest tulenevaks  kohutuseks on abielu sõlmimise kui juriidilise toimingu läbiviimine (dokumenteerimine).

Toiminguga kaasneva tseremoonia läbiviimine ei tulene seadustest.

Maavalitsusel kui riigiasutusel puudub võimalus osutada tseremoonia läbiviimise teenust väljaspool perekonnaseisuasutuse ruume. 

Lähtudes eeltoodust ja arvestades perekonnaseisuasutuse võimalustega, saame pakkuda järgmisi abielu sõlmimise tingimusi: abielu sõlmimine on võimalik läbi viia tööpäevadel esmaspäevast reedeni  alates kella 10.00-st kuni 17.00-ni, laupäeval kokkuleppel. Saal mahutab umbes 30 külalist. Toiming viiakse läbi riigikeeles. Tõlgi saab paar vajadusel tellida ise.

 

Teadmiseks:

Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga.

Lisaks maavalitsustele on seadusliku abielu sõlmimise õigus ka Järvamaa  vaimulikel ja  notaritel.