Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamiseks

2.11.15

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Kui omanik soovib oma kinnistut jagada on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse peale kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist. Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Maavalitsus aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ning ei kahjusta hüpoteegipidaja huve.

Kestvus

Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva

Hind

Riigilõivu vaba – notari tasu eest tasub taotleja

Õigusaktid

Vastutaja

Lia Pärna

arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

385 9617

506 2224

lia.parna@jarva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või taotluse esitamine tavapostiga või e-postiga. Aadress: Rüütli 25, 72713 Paide

Järva Maavalitsus

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või pass

Tulemus

  • Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
  •  Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannab taotleja

Viide

Avalduse blankett