Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud võlakohustuste ülevõtmise kohta

2.11.15

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist veenduge palun kas maaüksusega ei kaasne Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad piirangud.

Kestvus

Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva

Hind

Riigilõivu vaba – notari tasu eest tasub taotleja

Õigusaktid

Vastutaja

Lia Pärna

arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

385 9617

506 2224

lia.parna@jarva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Vajalik vormikohase avalduse esitamine

Aadress: Rüütli 25, 72713 Paide

Järva Maavalitsus

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või pass

Tulemus

  • maavanema korraldus nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
  • lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannavad isikud, kes võla üle kannavad

Viide

Avalduse blankett