Avatud noortekeskuste (ANK) projektikonkurss

4.03.15

ANK projektikonkursi korraldamise eesmärk on toetada avatud noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil ANK projektide kaudu.

Projektikonkursi üldiseks prioriteediks on noorsootöö teenuse osutamist toetavate korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamine ja/või restaureerimine.

Maakondliku konkursi prioriteediks on 2015. aastal muusikaharrastust toetavate projektide toetamine.

 

Toetust saavad taotleda avatud noortekeskused (ANK)

Käesoleva projektikonkursi mõistes on ANK juriidilise isiku asutus või juriidilise isiku asutuse struktuuriüksus, mis kasutab avatud noorsootöö meetodit ja vastab vähemalt järgmistele tingimustele:

  • on tegutsenud konkursi väljakuulutamise hetkeks vähemalt 3 kuud;
  • noorsootöötaja olemasolu;
  • noorsootöö ruumide olemasolu;
  • avatud noortele vähemalt 20 tundi nädalas.

 

Konkursi läbinud projektide finantseerimiseks eraldatakse 2015. aastal 10 154 eurot.

 

Maavanema korraldus 04.04.2015  nr 1-1/15/83 Avatud noortekeskuste projektikonkursi

Järva maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursi korraldamise tingimused ja kord 2015. aastal

Järva maakonna ANK projektikonkursi taotlusankeet 2015

Järva maakonna ANK projektikonkursi aruande  vorm 2015

 

2014. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursiga toetas Järva Maavalitsus kümmet noorte vaba aja võimaluste arendamise kavandit.

 

Järva maavanema korraldus 26.03.2014 nr 1-1/2014/166 Järva maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursi rahastamine

Järva maakonna avatud noortekeskuste (ANK) projektikonkursi 2014. a finantseerimistabel

 

 

Vastutav ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Haridus-ja sotsiaalosakonna

peaspetsialist

Kersti Viilup

385 9657

5308 3305

kersti.viilup@jarva.maavalitsus.ee