Riikliku järelevalve teostamine Järva maakonna haridusasutustes

Seaduslik alus

 Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus 

 Kutseõppeasutuse seadus

 Koolieelse lasteasutuse seadus

 

2017

Peetri Kooli haldusjärelevalve õiend jaanuar 2017

Türi Põhikooli haldusjärelevalve õiend jaanuar 2017

 

2016

Imavere Põhikooli haldusjärelevalve õiend aprill 2016

Retla-Kabala Kooli haldusjärelevalve õiend, märts 2016

 

2015

 

Rocca al Mare Kooli Vodja individuaalõppekeskuse riikliku järelevalve õiend, detsember 2015

Viisu Lasteaia haldusjärelevalve õiend, november 2015

Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Aravete keskkoolis, aprill 2015

 

2014

 

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

Vastutav ametnik:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post