Koostöö Järvamaa Omavalitsuste Liiduga

22.12.15

Koostöö eesmärgiks on mõlema lepingupoole võimaluste kasutamine maakonna kui terviku ja tema erinevate piirkondade tasakaalustatud arendamiseks ning senise ühistegevuse traditsioonide hoidmine ja arendamine. Selleks on alates 1996. aastast sõlmitud maavanema ja omavalitsuste liidu ühiste kavatsuste lepinguid. /alates 2013. aastast koostöölepingud)