Kuni 12.12.2017 kehtinud Järvamaa maakonnaplaneering

12.12.17

 

Kaardid:

 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

 

·         Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" seletuskiri 2002

·         Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" Lisa 1 „Järvamaa väärtuslikud maastikud" seletuskiri 2002

·         Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" Lisa 2 „Järvamaa roheline võrgustik" seletuskiri 2002

 

KAARDID:

·         Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

·         Rohevõrku toetavad ja välistavad objektid

·         Rohelise võrgustiku ülevaate kaart

·         Järvamaa väärtuslikud maastikud

 

Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Järvamaa jalgrattateede võrgustik"

 

·         Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Järvamaa jalgrattateede võrgustik" seletuskiri

·         KAART Järvamaa jalgrattateed

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering Järva maakonna sotsiaalne infrastruktuur

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015 seletuskiri

 

Teemaplaneeringu "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015" põhikaart

 

LISAD:

 

1. Ankeedid „Informatsioon sotsiaalse infrastruktuuri objektide asukoha kohta kandis". Täidetud kohalikes omavalitsustes aprillis, mais 2006.a.

2. Ankeedid „Teenuste üldiseloomustus ja kättesaadavus kantides". Täidetud omavalitsuste juhtidega läbi viidud intervjuude käigus juunis, juulis 2006.a.

3. Kliimask, J. Järvamaa kantide rahvastikusuundumused ja varustatus teenustega. Lepinguline töö. Paide/Tartu/ 2006.

4. Kliimask, J. Järvamaa kantide üldiseloomustus, kanditüübid, õpilaste kooliränne ja probleemsed kandid. Lepinguline töö. Tartu 2007.

5. Järvamaa sotsiaalse infrastruktuuri planeeringu analüüsid. Lepinguline töö. AS Regio. Tartu 2007.

 

Toimetaja: ANTS LEPPOJA