Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

1. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle.

Seaduslik alus:

  • Omandireformi aluste seadus § 17 lg 9
  • Vabariigi Valitsuse 05.02.1993 määrus nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord" p 481.

Järelevalve sisu:

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks.

 

2. Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle.

Seaduslik alus:

  • Maareformi seadus § 15 lg 3

Järelevalve sisu:

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.

 

3. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle.

Seaduslik alus:

  • Maakorraldusseadus § 3 lg 2.

 

4. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle.

Seaduslik alus:

  • VV 13.07.1993 määrus nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" p 361.

Järelevalve sisu:

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle. Lisaks taotlusele alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.

 

Vastutav ametnik:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maasekretär

Virve Toode

385 9639

505 7851

virve.toode@jarva.maavalitsus.ee

Vastuvõtuajad:

T 14-17

N 8-10