Alates 2016.  aastast väljastab rahvastikuregistrist üksikandmeid maavalitsus

Seni on inimesed õigustatud huvi korral saanud rahvastikuregistri andmeid AS Andmevarast. Alates 2016. aastast on tuuakse teenus inimestele lähemale ja juhul, kui soovitakse vähem kui 20 inimese andmeid, väljastab need maavalitsus.

Riigilõiv andmete väljavõtte või väljatrüki eest on ühe isiku andmete kohta 5 eurot. Seni on õigustatud huvi korral päringuid tehtud kuni paarsada korda kuus. Enamasti puudutavad päringud pärimismenetlust, hauaplatside omanikke jne.

 

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele rahvastikuregistri volitatud töötleja, kelleks on alates uuest aastast AS Andmevara asemel Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Selleks tuleb pöörduda SMITi poole e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee  või telefonil 612 4444.

 

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab siseministeerium.

 

Info:

           

Tiia Priidik,  3859667, tiia.priidik@jarva.maavalitsus.ee

Kristina Lill, 3859682, kristina.lill@jarva.maavalitsus.ee