Järelevalve perekonnaseisutoimingute üle

Maavalitsus teostab järelevalvet perekonnaseisutoimingute üle:

Järelvalve sisu

Perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkus (perekonnaseisutoimingutega seotud õigusaktide järgimine toimingute tegemisel vaimulike ja kohalike omavalitsuste perekonnaseisuametnike  poolt ).