Uudised ja teated

Järvamaad külastavad välisriikide suursaadikud

23.05.2017

23. ja 24. mail külastavad Järvamaad Eestis resideeruvad välisriikide suursaadikud. Külaskäigu ajal tutvutakse maakonna loodus-ja kultuuriväärtustega ning külastatakse tööstus-ja põllumajandusettevõtteid. „Eesti jaoks algab Euroopa Liidu eesist...  Loe edasi »

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Järva maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.