Uudised ja teated

« Tagasi

Taotlusi kogukondliku turvalisuse maakondlikku toetusvooru oodatakse 2. maiks

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine  õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused, usulised ühendused ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 

Toetatakse taotlusi, mis:

- edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

- suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

- aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

 

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada maavalitsusele hiljemalt 2. maiks kl 16.30:

 - e-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused  aadressile info@jarva.maavalitsus.ee    

- postiga või tuua paberkandjal aadressil Järva  maavalitsus, Rüütli 25 72713 Paide.

 

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur17  .

 

Tehniline lisainfo:

 

Anu Puusepp

Järva maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

385 9606

509 7675

anu.puusepp@jarva.maavalitsus.ee

 

Sisuline, taotluse koostamise abi:

 

Kaspar Tammist

Järvamaa Arenduskeskuse konsultant

385 2365

5801 0018

kaspar@jarva.ee