Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatus programmi infopäev 12. septembril

12. septembril kell 15. 30 – 17.00 toimub Järvamaa Keskraamatukogu saalis Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev. Infopäeval räägitakse programmi sügisesest taotlusvoorust,  tutvustatakse taotlus- ja eelarvevormi ning vastatakse küsimustele.

 

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:

- Kogukonna areng – toetatakse kõiki nn „pehmeid tegevusi", mis tugevdavad kogukonda, samas on võimalik soetada ka tegevuste elluviimiseks vajalikke väikevahendeid, materjale jmt;

- Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse investeeringuid ja investeeringute tegemiseks otseselt vajalikke sisseostetavaid teenuseid.

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

 

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. oktoobriks kl 16.30 Järva maavalitsusse info@jarva.maavalitsus.ee  või Rüütli 25, Paide 7271.

 

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid KÜSKi veebilehel www.kysk.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Lisainfo:

 

Hannele Saksniit

Järva maavalitsuse

arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialist

385 9613

hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee