Uudised ja teated

« Tagasi

Omaalgatuslikke projekte toetati 22 474 euroga

Maavanem Alo Aasma kinnitas kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta sügisvooru toetuse jaotuse ning  jagas  17 projekti  toetuseks 22 474,1  eurot.

 

Programmi kogukonna arengu meetmest (meede 1), mille eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu, toetati projekti 7826,017 euro ulatuses. Teiste hulgas said toetust Viisu Külaselts küla V kokkutuleku korraldamiseks, Linnuteatri selts installatsioon-lavastuse „Maamõõtjad" lavale toomiseks ja Järvamaa Naiste Tugikeskus perevägivalla tõttu traumeeritud laste abistamise parandamiseks Järvamaal. (vt lisatud tabelit)

 

Programmi elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest (meede 2), mille eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine, rahastati 10  taotlust  14648,09 euro ulatuses. Teiste hulgas toetati Paide kiriku oreli lõpuniehitamist, Eesti Jalgrattamuuseumi valgustuse korrastamist ja  Paide Pööningu edasiarendamist. (vt lisatud tabelit).

 

Maavanem Alo Aasma ütles, et seekordset taotlusvooru iseloomustab just valdkondade rohkus, mis tänu sellele rahasüstile paljudel uutel algatustel sündida laseb. Toetame tegevusi nii spordis, kultuuris, külaelu edendamisel, kiriku oreli lõpuleehitamist kui näiteks ka Paide tulevase linnateatri etenduse lavaletoomist ning sotsiaalvaldkonna kitsaskohti lahendada aitavaid projekte. „Järgmisest aastast toetuse andmise kord küll muutub, kuid kindlasti jääb see programm kohaks, kus kõigil, kel Järvamaal on ideid kogukonna elu edendamiseks, on võimalus oma algatustele rahalist tuge saada," lisas maavanem.

 

Kokku taotleti programmi sügisvoorus 27 projekti toetuseks 39050,72 euro eraldamist.

 

2017. aasta kevadvooru toetati  29 projekti  38 501,42  euroga. Kokku eraldati käesoleval aastal kohaliku omaalgatuse toetuseks  60 975,52 eurot

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Pildil: 2017. aasta kevadvoorus sai toetus Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts näitus „Hermann Hesse ja Järvamaa" koostamiseks. Näitus avati Paide raekojas 28. septembril 2017.

 

Lisainfo:

 

Sven Tobreluts

arengu-ja planeeringuosakonna juhataja

385 9619

sven.tobreluts@jarva.maavalitsus.ee

 

 

Teate koostas ja foto:

 

Ants Leppoja

kantselei nõunik

385 9642

509 7600

ants.leppoja@jarva.maavalitsus.ee

www.jarva.maavalitsus.ee

www.facebook.com/jarvamaa

Kohaliku omaalgatuse programmi kogukonna arengu meetmest (meede 1) 2017. aasta

sügisvoorus toetust saanud projektid.

 

 

Taotleja

Taotlus

Toetuse summa, eurot

Viisu Külaselts

VIISU KÜLA V KOKKUTULEK

825,00

Linnuteatri Selts

Installatsioon-lavastus "Maamõõtjad"

1 772,00

Järvamaa Naiste Tugikeskus

Perevägivalla tõttu traumeeritud laste abistamise parandamine Järvamaal

1 180,00

MTÜ PaideLaste Heaks

Vanem Vend Vanem Õde ühistegevused

828,45

MTÜ Arvamusfestival

Arutelu kui kaasamistööriist

1 530,56

Mittetulundusühing Albu Noortekeskus

Märkame ja hoolime

1 140,00

Imavere Sotsiaalkapital

Kodu-uurimine, kui kogukonna identiteedi teadvustamine

550,00

 

Kohaliku omaalgatuse programmi  elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest (meede 2) 2017. aasta sügisvoorus toetust saanud projektid.

 

Taotleja

Taotlus

Toetuse summa, eurot

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus

Paide kiriku oreli lõpuni ehitamine (2. etapp)

2 000,00

Mittetulundusühing Paide Pööning

Paide Pööningu arendamine

1 465,00

Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum

Jalgrattamuuseumi valgustuse korrastamine

1 138,00

Oisu Kultuuri ja Arengu Selts

Oisu mängutoa "Sumsar" sisseseade noorte perede lävimise parendamiseks

1 972,00

Mittetulundusühing Paide Sport

Paremad treeningute tingimused Paide noortele jalgpalluritele

981,00

MTÜ Taikse Külaselts

Taikse Kuuri Klubi toob külla kontserdid ja etendused

804,00

MTÜ Aruküla Loomeait

Loomeait avatuks

1 699,64

mittetulundusühing Allikaveed

Välijõusaali vahendite soetamine Roosna-Alliku tehisjärve puhkealale

890,00

RR Suusaklubi

Suusaergomeetrite soetamine

1 922,45

Mittetulundusühing Ambifunk

Paide elektroonilise/eksperimentaalse muusikakooli tarbeks vajaliku helitehnika soetamine

1 776,00