Hajaasustuse programm

11.04.17

Järva maavalitsus annab teada, et alates 13. aprillist 2017. aastal algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

 

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuni 2017. aastal.

 

Täiendavad abimaterjalid taotlejale:

Puurkaevu rajamine

Puurkaevude käsitlus veeseaduses

Reovee puhastamine hajaasustusalal miks ja kuidas?

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Ehitusseadustiku teede osa juhendmaterjal

Hinnapäring teede ehitamiseks

Veeanalüüs

 

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest

 

Albu vald

Kuldar Tammik

382 0500

kuldar@albu.ee

Ambla vald

Merike Kont

383 4244

merike@ambla.ee

Imavere vald

Jüri Ellram

511 7499

jyri.ellram@imaverevv.ee

Järva-Jaani vald

Mariliis Hommik

386 3377

keskkond@jjaani.ee

Kareda vald

Valdur Permanson

384 9024

valdur@kareda.ee

Koeru vald

Enn Sakkis

5624 6812

enn@koeruvv.ee

Koigi vald

Kaie Altmets

384 6434

kaie@koigi.ee

Paide vald

Anti Annus

383 8958

anti.annus@paidevald.ee

Roosna-Alliku vald

Tiina Nurk

389 5445

tiina@rallikuvv.ee

Türi vald

Janelle Leenurm

384 8279

Janelle.Leenurm@tyri.ee

Väätsa vald

Ülle Surva

384 4023

ylle.surva@vaatsa.ee

 

Vastutav ametnik maavalitsuses:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Arengu-ja planeeringu-

osakonna peaspetsialist

Hannele Saksniit

385 9613

hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee