Hajaasustuse programm

20.01.17

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Programmi rahastab Eesti riik.

 

2016. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor oli Järva maakonnas avatud 22.03.2016-23.05.2016. Järva maakonnas esitati kokku 109  taotlust. Kõige rohkem esitati taotlusi kanalisatsioonisüsteemide valdkonda 54, järgnesid veesüsteemide valdkond 49 taotlusega ja juurdepääsuteede  valdkond 7 taotlusega. Üks taotlus esitati autonoomsete elektrisüsteemide valdkonda.

Rahastati 65 projektitaotlust. Rahastatud projektide kogumaht oli 226 288,05 eurot, millest riigipoolne toetus oli 63 350,92 eurot, omavalitsused panustasid eurot 81 629,11 ning toetuse saajate omafinantseering moodustas 81 308,02 eurot.

Kõige rohkem rahastati kanalisatsioonisüsteemide tegevusi – 31, veesüsteemide valdkonna tegevusi 29 ja juurdepääsuteede valdkonna tegevusi 5. Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevusi ei rahastatud. 

 

Kõik vajalikud dokumendid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel

 

Täiendavad abimaterjalid taotlejale:

Puurkaevu rajamine

Puurkaevude käsitlus veeseaduses

Reovee puhastamine hajaasustusalal miks ja kuidas?

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Ehitusseadustiku teede osa juhendmaterjal

Hinnapäring teede ehitamiseks

Veeanalüüs

 

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest.

 

Albu vald

Kuldar Tammik

382 0500

kuldar@albu.ee

Ambla vald

Merike Kont

383 4244

merike@ambla.ee

Imavere vald

Jüri Ellram

389 7544

jyri.ellram@imaverevv.ee

Järva-Jaani vald

Mariliis Hommik

386 3377

keskkond@jjaani.ee

Kareda vald

Valdur Permanson

384 9024

valdur@kareda.ee

Koeru vald

Enn Sakkis

5624 6812

enn@koeruvv.ee

Koigi vald

Kaie Altmets

384 6434

kaie@koigi.ee

Paide vald

Anti Annus

383 8958

anti.annus@paidevald.ee

Roosna-Alliku vald

Tiina Nurk

389 5445

tiina@rallikuvv.ee

Türi vald

Rainer Koppel

384 8279

rainer.koppel@tyri.ee

Väätsa vald

Ülle Surva

384 4023

ylle.surva@vaatsa.ee

 

Vastutav ametnik maavalitsuses:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Arengu-ja planeeringu-

osakonna peaspetsialist

Hannele Saksniit

385 9613

hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee