Jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks andmine

2.11.15

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Kui jätkuvalt riigi omandis olev maa asub

«Looduskaitseseaduse» § 4 lõike 1 punktis 1, 2, 4 või 5 sätestatud kaitstaval loodusobjektil ning sellel asub keskkonnaregistrisse kantud poollooduslik kooslus, mille hooldamise kohustuse näeb ette ala kaitsekord või

kui maa asub põllumassiivil, mille kohta on andmed kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse,

on õigus esitada taotlus jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks. Maa ajutise kasutamise leping sõlmitakse arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2017. a. Leping kehtib kuni lepingus märgitud tähtpäeva saabumiseni või maaomaniku kindlaksmääramiseni maareformi käigus. 

Kestvus

Taotluse menetlemine võib võtta kuni 2 kuud.

Hind

Riigilõivu vaba

Õigusaktid

Vastutaja

Lia Pärna

arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

385 9617

506 2224

lia.parna@jarva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Saata või tuua nõutavad dokumendid.

Rüütli 25 72713 Paide

e-post info@jarva.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

Taotlus

Tulemus

  • maavanema korraldus
  • riigimaa ajutise kasutamise leping

Viide

Avalduse blankett