Perekonnaseisutõendite väljastamine

7.04.16

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Isikul on õigus saada  oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926 , samuti  perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist www.ra.ee/vau

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Eesti Genealoogia Seltsi kodulehekülg  :  www.genealoogia.ee

Onomastika andmebaas: http://www.ra.ee/apps/onomastika/

Eestikeelne perekonnaajaloo foorum:   http://www.isik.ee/foorum

Millest alustada suguvõsa uurimist:  http://www.isik.ee/algus.html

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

Hind

Alates 1. jaanuarist 2016:

  • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine - 10 eurot.
  • Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine – 5,00 eurot.
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine – 10,00 eurot.
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine – 5,00 eurot.

 

Maksmine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Swedbank - EE932200221023778606

SEB Pank - EE891010220034796011

Danske Bank AS - EE403300333416110002

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - EE701700017001577198

 

viitenumber 2900082757

 

Selgitus: korduva tõendi väljastamine

 

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas. Makseterminal puudub.

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Riigilõivuseadus

Vastutajad

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Paide, Rüütli 25

Vastuvõtuajad: Esmaspäev – Neljapäev

8.00 – 17.00, lõuna 12.00 – 13.00

Reede  8.00 – 12.00

Vajaminevad dokumendid

Avaldaja isikut tõendav dokument

Tulemus

Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.

Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.

Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksavõiprantsuse keeles.  Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Viide

Korduva dokumendi väljaandmise avalduse blankett

 

E-teenus

 

Vajalikud sammud

Vaata kodanikuportaal eesti.ee:

 rahvastikuregister, perekonnasündmuse tõendi väljastamine.

Samast on võimalik tellida ka perekonnaseisudokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse

Vajaminevad

dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse

Viide

www.eesti.ee