Riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu raiemahu kooskõlastamine

9.02.17

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Eesti Vabariigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistu omanik või tema volitatud esindaja esitab Järva maavanemale avalduse kasvava metsa raiumiseks loa saamiseks.

Avalduses peab olema näidatud:

• Kinnistu omaniku nimi, isikukood, elukoht või juriidilise isiku äriregistri kood ja asukoht ning olemasolu korral e-posti aadress.

• Juhul kui avalduse esitab volitatud isik, siis volitatud isiku nimi, isikukood, elukoht ja lisatud volikirja koopia.

• Kinnistu andmed: asukoht, nimetus, kinnistu registriosa number.

• Andmed soovitava raie suuruse kohta

• Avaldusele lisatakse seadusele vastav metsamajandamiskava.

Maavalitsus teeb arvutused kinnistul asuva metsa hinna ja soovitava raie kohta ning selgitab välja, kas hüpoteek on pärast soovitud mahus raide teostamist seadusega kehtestatud mahus tagatud.

Kestvus

Olenevalt keerukusest kuni 3 nädalat

Hind

Riigilõivu vaba

Õigusaktid

Maareformi seadus

Vastutaja

Lia Pärna

arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

385 9617

506 2224

lia.parna@jarva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Avalduse edastamise võimalused:

e-postiga digiallkirjastatult: info@jarva.maavalitsus.ee

Postiga paberil allkirjastatult: Rüütli 25, 72713 Paide

Tuua kohapeale: Rüütli 25, Paide

Vajaminevad dokumendid

Avaldus, kehtiv metsamajandamiskava

Tulemus

Raieluba või otsus sellest keeldumise kohta

Viide

Avalduse blankett