Sünni registreerimine

31.08.15

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus) .Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (esindajad) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast alates.

Lapse emaks on  naine, kes on lapse sünnitanud.

Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees: 1)kes on lapse emaga abielus;2)kes on isaduse omaks võtnud või 3) kelle isadus on tuvastatud kohtus.

 

 Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel, pärast lapse sünni registreerimist või juhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, ka naise raseduse ajal.

Kui lapse isa ei ole lapse emaga abielus olev mees, peavad abikaasad esitama selle kohta lapse sünni registreerimisel põlvnemise välistamise avalduse (võib esitada  notariaalselt kinnitatuna). Sellisel juhul ei kanta lapse isa andmeteks ema abikaasa andmeid ning on võimalik registreerida isaduse omaksvõtt lapse tegeliku isa poolt.

 

Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.

Kui lapse põlvnemine ei ole perekonnaseaduse kohaselt tuvastatud, jäetakse vanema andmed rahvastikuregistrisse kandmata (st neid ei ole ka sünnitõendil).

 

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse  andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Kestvus

Sünnikanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 7 tööpäeva.

Hind

Riigilõivuvaba

Õigusaktid

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Nimeseadus

Rahvastikuregistri seadus

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010):

Perekonnaseisutoimingute seadus, inglise keel

Perekonnaseisutoimingute seadus, vene keel

Nimeseadus, inglise keel

Nimeseadus, vene keel

Vastutajad

Tiia Priidik telefon 3859667, tiia.priidik@jarva.maavalitsus.ee

Kristina Lill telefon 3859682  kristina.lill@jarva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Paide, Rüütli 25

Vastuvõtuajad: Esmaspäev – Neljapäev

8.00 – 17.00, lõuna 12.00 – 13.00

Reede  8.00 – 12.00

Vajaminevad dokumendid

Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;

Tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta.

Tulemus

Sünnikanne rahvastikuregistris. Vanematele väljastatakse soovi korral sünnitõend.

Viide

Sünni registreerimise avaldus

Põlvnemise välistamise avaldus

Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist

 

 

E-teenus

 

Vajalikud

sammud

Sünni registreerimiseks saab avalduse esitada  teabevärava  Eesti.ee kaudu, kui lapse vanemad on omavahel abielus ja meditsiiniline sünnitõend on haigla poolt elektrooniliselt rahvastikuregistrisse kantud.  Alates 01.01.2013 on see teenus kõigi haiglate puhul tagatud. 

 

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2) Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt.

Tulemus

Pärast sünnikande tegemist perekonnaseisuametniku poolt  teavitatakse lapsevanemaid  teabevärava Eesti.ee kaudu, et sünd on registreeritud ja millisest perekonnaseisuasutusest nad saavad soovi korral sünnitõendi.

Viide

Elektooniline e-vorm eesti.ee-s