Uudised ja teated

« Tagasi

Maavalitsus toetas omaalgatuslikke projekte enam kui 38 000 euroga

Maavanem Alo Aasma kinnitas kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvooru toetuse jaotuse ning  jagas  29 projekti  toetuseks 38 501,42  eurot.

 

Programmi kogukonna arengu meetmest (meede 1), mille eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu, toetati 15 projekti 16 345,79 euro ulatuses. Teiste hulgas saavad toetust MTÜ Arvamusfestival      Paide keskväljakule ajutise linnapargi rajamiseks, MTÜ Järvamaa Noortekogu  20. Järvamaa noortepäeva korraldamiseks, Kabala Kultuuri ja Spordi Selts Kabala 51. laulu- ja tantsupeo korraldamiseks ja  MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum jalgratta 200. juubeli tähistamiseks. (vaata lisatud tabelit)

 

Programmi elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest (meede 2), mille eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine, rahastati 14  taotlust  22 155,63 euro ulatuses.   Ambla Spordiklubi sai toetust Aravete terviseradade jõulinnaku rajamiseks, Paide kiriku oreli lõpuni ehitamiseks sai toetust EELK Paide Püha Risti kogudus, MTÜ Karessen saab programmi toel rajad lipumasti Esna vallamajalejne. (vaata lisatud tabelit)

 

Maavanem Alo Aasma sõnul on nagu ikka taotlusvooru järgselt kahetised tunded: suur heameel rahastuse saanud algatuste toimumise üle, ent hinge jäävad paraku alati kripeldama ka need projektid, mille taga on väga hea idee, kuid mis rahapuudusel seekord toetuseta jäid. „Usun, et ligemale 40 000 eurone rahasüst teeb Järvamaa aktiivsetele kogukondadele ühe pika pai, mille nad on tegelikult kuhjaga ära teeninud," lisa maavanem.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorus laekus Järva maavalitsusele kokku 48 taotlust. Kokku taotleti toetust 79 577 euro ulatuses.  

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoobril.

 

Pildil: programmi 2016. aasta sügisvoorus saadud toetuse abil tähistas Kodukant Järvamaa MTÜ oma 20. tegutsemisaastat konverentsiga „Elu külas – unistus või ulme?"

Lisainfo:

 

Triin Tippi

arengu-ja planeeringuosakonna juhataja

Kohaliku omaalgatuse programmi  maakondliku komisjoni esimees

385 9630

triin.pobbol@jarva.maavalitsus.ee

 

Teate koostas ja foto:

 

Ants Leppoja

kantselei nõunik

385 9642

509 7600

ants.leppoja@jarva.maavalitsus.ee

www.jarva.maavalitsus.ee

www.facebook.com/jarvamaa

 

Kohaliku omaalgatuse programmi kogukonna arengu meetmest (meede 1) 2017. aasta

kevadvoorus toetust saanud projektid.

 

Taotleja

Taotlus

Toetuse summa, eurot

MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts

Hermann Hesse ja Järvamaa – näituse stendide koostamine

798,00

MTÜ Arvamusfestival

Paide keskväljaku ajutine linnapark

1 968,00

MTÜ Türi - Tamsalu matkatee

Matkatee jalgrattamatk ja matkamängud

1 840,00

MTÜ Järvamaa Noortekogu

20. Järvamaa Noortepäev

1 300,00

Rassi Külaselts

Tõrvaaugu XXIV metsa- ja matkapäev

780,00

MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts

Nelja Küla Seltsi 33 aastapäev

840,00

Kabala Kultuuri ja Spordi Selts

Kabala 51. laulu- ja tantsuepeo korraldamine

1 892,00

MTÜ Muusika Ait

Pärimuspäevad "Laste Oma Folk VI"

568,00

Kodukant Järvamaa MTÜ

Uus meeskond, traditsioonid ning külade suurfoorum

412,00

MTÜ Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts

Kogukonna tulevik ja tugevus sõltub koostööst

1 032,00

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum

Jalgratta 200. juubel

1 999,99

Imavere Kultuuriselts

Imavere vallapäeva korraldamine

1 115,80

Sääsküla Huviklubi

Eesti Joogimeistrite Festival

1 800,00

 

KOKKU

16 345,79

 

Kohaliku omaalgatuse programmi  elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest (meede 2) 2017. aasta kevadvoorus toetust saanud projektid.

 

Taotleja

Taotlus

Toetuse summa, eurot

Ambla Spordiklubi

Aravete Terviseradade jõulinnak

1 700,00

MTÜ Chilli Metslased

Paide Ülejõe staadioni laiendus

1 404,00

Jaanivalgus MTÜ

Õpime õmblema ja disainima

1 992,00

Paide Maleklubi

Paides maleõhtute korraldamine

535,68

Viru Küla Selts

Viru Küla Seltsile uued toolid

1 530,90

MTÜ Lumelauakool

Lumelauasõidu suvise treeninghüppe ehitus

1 980,00

VT Sport MTÜ

VT Sport MTÜ helitehnika soetamine

2 000,00

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond MTÜ

Kvaliteetsemad treening- ning võistlustingimused Järvamaa jalgpalluritele

2 000,00

EELK Paide Püha Risti Kogudus

Paide kiriku oreli lõpuni ehitamine (1. etapp)

2 000,00

MTÜ Karessen

Lipumast Esna wallamajale

547,00

Müüsleri ja Köisi Küla Selts

Kahe küla avaliku ruumi korrastamine

1 085,00

MTÜ Taikse Külaselts

Täidame kogu Taikse seltsimaja sportlike tegevustega

1 681,05

MTÜ Villevere Koolimaja

Villevere Koolimaja - elu sisse!

2 000,00

MTÜ Järvamaa Eesti südamaa

Kaunis ja tegus Järvamaa pildis ja videos

1 700,00

 

KOKKU

22 155,63