Nime muutmine

3.02.16

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.

Selleks  esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.

Loe veel: Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Vaata lisaks:

Jõustus isikunime seadus

Erandid eesnime andmisel

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul

Hind

Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud  põhjusest kas riigilõivu eest summas 100,00 eurot või ilma riigilõivuta.

 

Maksmine

Riigilõivu tasumine:

Saaja: Rahandusministeerium

Swedbank - EE932200221023778606

SEB Pank - EE891010220034796011

Danske Bank AS - EE403300333416110002

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - EE701700017001577198

 

viitenumber 2900082757

Õigusaktid

Nimeseadus

Riigilõivuseadus

Rahvastikuregistri seadus

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

Nimeseadus, inglise keel

Nimeseadus, vene keel

Vastutaja

Tiia Priidik telefon 3859667, tiia.priidik@jarva.maavalitsus.ee

 

          

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Paide, Rüütli 25

Vastuvõtuajad: Esmaspäev – Neljapäev 8.00 – 17.00, lõuna 12.00 – 13.00

Reede  8.00 – 12.00

Vajaminevad dokumendid

  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument

Tulemus

Nimekanne rahvastikuregistris. Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte regionaalministri käskkirjast

Viide

Avalduse blankett