Uudised ja teated

Maavanem autasustas Olaf Läänet Järvamaa teenetemedaliga

22.03.2017

Maavanem Alo Aasma autasustas Paide Muusikakooli klaveriõpetajat Olaf Läänet Järvamaa teenetemedaliga. Olaf Lääne pälvis kõrge tunnustuse kauaaegse tulemusliku töö eest noorte muusikute õpetamisel ning kultuurielu edendamisel. Olaf Lääne töötab ...  Loe edasi »

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Järva maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.