Uudised ja teated

« Tagasi

Selgusid Järvamaa parimad ettevõtted

6. oktoobril andis maavanem Alo Aasma Sakreti tehases Mäos toimunud tunnustusüritusel üle auhinnad konkursi „Järvamaa parimad ettevõtted 2017" võitjatele. Suurettevõtete grupis oli parim AS Konesko, keskmise suurusega ettevõtete hulgas tunnistati võitjaks OÜ Verston Ehitus, aasta väikeettevõtteks kuulutati OÜ Mägede, eduka noore ettevõtja tiitli sai Karela Transport OÜ, aasta turismitegija on 40. Türi lillelaat ja Järvamaa sõbraks kuulutati OÜ Estonia.

Sajandi investeeringu eripreemia sai Stora Enso Eesti AS Imavere saeveski, mis on Imavere tööstusküla vundamendiks olevasse saetööstusesse investeerinud aastate jooksul üle 100 miljoni euro. Innuka vallutaja eripreemia anti Estomet OÜ-le, kes väga keerulises metallisektoris suutis juba esimese aastaga kinnitada väga tugevalt kanda ning näidata enam kui miljoni eurost müügitulu. Teerajaja eripreemia sai Põhjaka restoran ning toiduainetööstus ja pühendumise eripreemia Eesti Jalgrattamuuseumi rajaja Valdo Praust, kelle suureks kireks on peale jalgrataste ka ajalugu, Eesti tuhandeaastase teedevõrgu uurimine ning kes on ühtlasi Eesti üks parimaid mõisate eksperte.

 

Maavanem Alo Aasma sõnul on tänavuse ettevõtluskonkursi saak lausa aukartustäratav ning mitte ainult seetõttu, et maakonna suurimad ettevõtted on jätkuvalt väga häid tulemusi ning edasisi arenguplaane näitamas, vaid ka seetõttu, et tänavu esitati mitu kandidaati, kes on erinevates valdkondades juba esimese aastaga jõudnud maagilise miljoni euro suuruse käibeni. „Seda on ääretult suur heameel näha ja loodan, et see on inspireerivaks eeskujuks kõigile noortele ning neile, kelle peas või hinges ka ettevõtluspisik ikka pesitseb. „Hea idee, suure töö ja pühendumusega on Järvamaal jätkuvalt kõik võimalik,"  lisas maavanem.

 

Konkursile „Järvamaa parimade ettevõtted 2017" esitati kokku 37 taotlust. Konkurssi korraldab Järva maavalitsus alates 2007. aastast ja selle  eesmärgiks on tunnustada avalikult Järvamaal edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele ning on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

 

Pildil: Maavanem Alo Aasma annab Järvamaa aasta suurettevõtte tiitli üle AS Konesko juhatuse esimehele Mart-Järvo Hirtentreule

 

Pildid sündmusest Järvamaa Eesti südamaa lehel Facebookis

 

Konkursi „Järvamaa parimad ettevõtted 2017" auhinnasaajad:

Aasta suurettevõte 2017 – AS Konesko on rahvusvaheline ettevõte, mille põhitegevusalaks on elektrimootorite ja elektrikomponentide valmistamine ning masinaehituslik allhanketöö. AS Konesko on üks Järvamaa suurimaid tööandjaid, seal  töötab üle 370 inimese. Peamised müügiturud on Euroopa Liidu liikmesriigid, USA ja Hiina, kuhu suur osa tooteid müüakse läbi pikaajalise koostööpartneri Konecranes Plc. 2016. aastal kasvas käive võrreldes eelmise aastaga 5,7% ja oli 56,1 milj eurot. Olulisemate investeeringutena renoveeriti tootmishoone  Türi-Allikul, kus alustati erinevate toodangukomponentide valmistamisega. Renoveerimiseks kulus üle 400 000 euro, erinevatele seadmetele üle 200 000 euro. Nende investeeringutega kaasnes rohkem kui 10 töökoha loomine.  

 

Aasta keskmise suuruse ettevõte 2017 - OÜ Verston Ehitus on asutatud 2010. aastal ning ettevõtte 2016. aastal oli ettevõtte müügitulu 7 299,7 tuhat eurot ja puhaskasum 209,8 tuhat eurot. Ettevõtte põhitegevuseks on teede ja platside ehitus ja remont ning asfaltbetoonsegude tootmine ja müük. Suuremad riigi tellimusel peatöövõtu korras teostatud ehitusobjektid olid möödunud aastal Tallinnas Kase tänava ehitus. Kaunissaare-Kehtna kergliiklustee ehitus ning maantee T-49 peal Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala ümberehitus. 2016. aastal käivitas ettevõte edukalt tootmise äsja soetatud mobiilses asfaltbetoonitehases, milles toodeti kokku 53 tuh tonni erinevaid segusid.  Ettevõtte arengusse investeeriti möödunud aastal kokku ligi miljon eurot.

 

Aasta väikeettevõte 2017 OÜ Mägede  on asutatud 2003. aastal ja ettevõtte põhitegevuseks on teravilja-, kaunviljade- ja õlitaimeseemnete kasvatus.  2016. aastal suutis ettevõte oma tegevust efektiivistada ning tegi olulised investeeringud tootmisvõimsuse suurendamiseks. Kokku investeeriti 840 329 eurot Omavahendite arvelt ehitati teraviljakuivati kompleks, osteti 150 hektarit maad ning umbes sama palju renditi. Ettevõte on suutnud laieneda ning seda planeeritakse teha ka järgnevatel aastatel. Eelmisel aastal küündisid investeeringud.

 

Edukas noor ettevõtja 2017 Karela Transport OÜ on loodud 07.12.2015. Ettevõte pakub posti- ja kullerteenuseid ning teeb kaubavedu maanteel. Möödunud aasta tõi sellele sektorile tervikuna stabiilse kasvu. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid – kvaliteet, kiirus, personali efektiivne töö.2016. aastal moodustas Karela Transport OÜ müügitulu 1,2 miljonit eurot. Karela Transport OÜ müügitulust moodustas 80% eksport ja 20% müük Eestisse. Ekspordi sihtriik on põhiliselt  Soome Vabariik.

Ettevõte on silma paistnud teiste alustajate hulgast oma kiire kasvu poolest. Riiklikke makse maksab ettevõte ühes kvartalis 41 tuhat eurot ja , tööjõumakse 32 tuhat eurot, mis on võrdväärne teiste alustajate kvartali müügituluga. Töötajate arv on kasvanud kiiresti 29 töötajani, eelmisel aastal oli see 16.

 

Aasta turismitegija 2017  40. Türi Lillelaat on sündmus, mis toob Järvamaale kolme päeva jooksul rohkem kui 70 tuhat külastajat, väärib tunnustust kui meie kandi suurim turismiüritus. Üritust on üritatud küll kopeerida üle Eesti erinevates paikades, aga Türi lillelaada mastaapideni pole neist ükski jõudnud. Samuti on see üks väheseid üritusi, mis on lisaks Eestile tuntud ka Põhjamaades.  

 

Järvamaa sõber 2017 OÜ Estonia  on üks Eesti suuremaid põllumajandustootmisega tegelevaid ettevõtteid.  OÜ Estonia on ettevõtete grupp, mille koosseisu kuuluvad OÜ Kabala Agro, OÜ Sõrandu Farm ja OÜ Oisu Biogaas. Kõikide nende ettevõtete enamusosaluse omanikuks on OÜ Estonia.  Kõik ettevõtted kokku kasutavad põllumajanduslikku maad ligi 10 000 hektarit, millest ligi 6000 hektarit on ettevõtete omandis ja 4000 hektarit on rendimaa. Estonia ettevõtete grupp kasvatab teravilja ja rapsi ligi 5000 hektaril, ülejäänud on rohumaad. Peamiseks tootmissuunaks on piimatootmine. Uueks suunaks on sõnnikust elektri ja sooja tootmine, mida tehakse koostöös AS Nelja Energiaga ühisettevõttes OÜ Oisu Biogaas. Tänu biogaasi kasutusele võtmisele  vähenes toasooja hind Oisu asulas 25 protsenti. Ettevõtte enamusosalus kuulub jätkuvalt kohalikele inimestele. Ollakse osa kohalikust kogukonnast ja tunnetatakse, et ettevõtte tegevus mõjutab seda väga oluliselt.

 

Sajandi investeeringu eripreemia sai Stora Enso Eesti AS Imavere saeveski, kuhu on viimase veerandsaja aasta jooksul investeeritud kokku üle 100 miljoni euro ja loodud on üle 300 töökoha Imavere saeveski on Imavere valla suurim tööandja ning väga oluline ettevõte kogu Järvamaa jaoks.

 

Innuka vallutaja eripreemia saanud Estomet OÜ on asutatud septembris 2015.  Ettevõtte peamiseks tegevusvaldkonnaks on kvaliteetsete teraskonstruktsioonide tootmine. Ettevõtte eesmärk on pakkuda kõikidele klientidele ainulaadset toodet lähtudes kliendi vajadustest ja soovidest. Ettevõtte 2016 aasta müügitulu 1 030 64713 eurot, mis on nii noore ettevõtte puhul üsna märkimisväärne. Samuti on väga tähelepanuväärne, et ettevõte pakub tööd 13 inimesele ja aasta personalikulu oli eelmisel aastal 250 752 eurot.

 

Pühendumise eripreemia sai Eesti jalgrattamuuseumi rajanud ja seda innukalt arendanud Valdo Praust.

 

Teerajaja eripreemia saanud Põhjaka  oli 10 aastat tagasi tõeline teerajaja, kui tuli oma meeskonnaga Tallinnast ära Järvamaale Eesti parimat restorani rajama. Paljud oli toona skeptikuid, kuid Põhjaka on tõestanud, et suure pühendumuse, töökuse ja eneseusuga on Järvamaal kõik võimalik.

 

Lisainfo:

 

Sven Tobreluts

arengu-ja planeeringuosakonna juhataja

385 9619

5552 1465

sven.tobreluts@jarva.maavalitsus.ee