Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Järva maakonna valimisjuht*

Rainer Eidemiller

maasekretär

385 9639

5665 8752

rainer.eidemiller@jarva.maavalitsus.ee

 

*Valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi määratud isik. Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

 

Järva maakonna valimisjuhi korraldused

 

Teave valimiste kohta Vabariigi Valimiskomisjoni koduleheküljel.

 

Valimistoimingud ja tähtajad

 

Maavanema korraldused valimistoimingute kohta

 

Järva valla valimiskomisjon