Ühistranspordi korraldamine

23.01.14

Järva maavalitsus on vastavalt Ühistranspordiseaduse   § 7 asutanud koos kõigi maakonna omavalitsustega MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus ja on lepingu alusel volitanud seda täitma seaduses maavalitsusele seaduse § 6 pandud ülesandeid.

 

Ühistranspordi seadus

 

Leping volituste andmiseks ühistranspordi kavandamiseks ja korraldamiseks Järva maakonnas 15.detsembrist 2000 ja lepingu muudatus 4. veebruarist 2004

 

Vastavalt lepingule maavalitsus:

- suunab ja koordineerib maakonna ühistranspordi arengut ning koos omavalitsustega töötab välja riigieelarvest rahastatavaid arengukavasid;

- taotleb Ühistranspordiseaduse § 20 alusel sätestatud korras riigieelarvest toetust valla, linna ja maakonna ühistranspordi rahastamiseks;

- tagab igal kalendrikuul 1/12 osa maakonnale eraldatud bussiliikluse riikliku sihtotstarbelise toetuse laekumise Järvamaa Ühistranspordikeskuse arvele;

- kehtestab tariifid ja sõidusoodustused.

 

Maavalitsusel on õigus kontrollida Järvamaa Ühistranspordi Keskusele antud kohustuste täitmist sealhulgas maakonnasiseste bussivedude maksumuse, piletitulu laekumise ja bussiliinide riikliku sihtotstarbelise toetuse kasutamise arvestust liinide, liinigruppide ja vedajate lõikes.

 

Järvamaa Ühistranspordi Keskuse kodulehekülg

 

Sõiduplaanid

 

Vastutav ametnik:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Arengu-ja planeeringuosakonna

juhataja

Triin Pobbol

385 9630

520 7938

triin.pobbol@jarva.maavalitsus.ee

 

 

Ühistranspordi järelevalve

1.09.14

Seaduslik  alus 

 

Ühistranspordi järelevalvet teostavad ametnikud Järva maavalitsuses:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Ühistranspordi inspektor

Hendrik Paimets

5666 5547

hendrik.paimets@jarva.maavalitsus.ee

 

 

Toimetaja: ANTS LEPPOJA