Uudised ja teated

Noorsootöö tunnustuskonkurss „Aasta tähed“ ootab kandidaate

17.10.2017

Järvamaa noorsootöö 2017. aasta tunnustuskonkurss „Aasta tähed" ootab kandidaate. Juba kolmas aasta usaldab Järva Maavalitsus maakonna noorsootöö parimate valimise Järvamaa Noortekogu noortele, kahe kategooria parimad valib Järvamaa Omavalitsuste ...  Loe edasi »

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Järva maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.